[Topp]

Stämledare violin 2


En heltidstjänst, tillsvidareanställning med provtjänstgöring fr.o.m. 2017-08-01 eller enligt överenskommelse.

Provspelningen äger rum efter personlig kallelse den 16 och 17 mars 2017 på Kungliga Operan, Jacobs Torg 4, 105 69 Stockholm

Obligatoriska stycken:

  • W A Mozart ur violinkonsert 4 eller 5: sats 1 med Joachims kadens samt sats 2 utan kadens
  • J Massenet Meditation ur Thaïs i sättning för violin och piano

Orkesterutdrag samt ensembleprov skickas ut i samband med kallelsen ca fem veckor före provspelningen.

Anmälan till provspelningen ska vara oss tillhanda senast 2017-02-08.

ANMÄL DIG HÄR

För frågor om provspelningen, vänligen kontakta orkesteradministratör,
Anna-Karin Ellsén, anna-karin.ellsen@operan.se

Principal Violin 2

Full time tenured employment with a trial period starting from 2017-08-01 (or as agreed)

The audition will take place by personal invitation on the 16th and 17th of Mars 2017 at the
Royal Opera House. Jacobs Torg 4, 105 69 Stockholm

Audition repertoire

  • W.A. Mozart Violin Concerto no 4 or no 5.  1st movement with  cadenza ( Joachim) and 2nd movement without cadenza.

  • J Massenet Meditation from Thaïs for violin and piano

Orchestral excerpts and ensemble test will be sent together with the invitation to the audition.
Closing date for all applications is 2017-02-08

APPLY HERE

For queries regarding the audition, please contact orchestra administrator,
Anna-Karin Ellsén, anna-karin.ellsen@operan.se