[Topp]

KUNGLIGA OPERAN söker balettchef

Kungliga Operan är Sveriges Nationalscen för opera och balett. Verksamheten är idag fördelad på tre konstnärliga områden; opera, balett och UpO - Unga på Operan. Kungliga Operan omsätter idag ca 500 mkr och har ca 540 anställda. Kungliga Baletten är det enda kompaniet i Sverige med klassisk balett som uppdrag och har under senare år även utvecklat den moderna dansen till hög konstnärlig nivå. Repertoaren består idag av klassisk balett, neoklassisk- och modern dans med sex titlar per säsong varav två till tre är premiärer. 

Totalt spelas cirka 70-80 dansföreställningar per säsong på scenen i operahuset, därutöver kan gästspel, turnéer och mindre projekt förekomma. Kungliga Baletten har sin historia tillbaka till Gustav lll:s dagar, och är idag ett kompani på hög internationell nivå bestående av 68 dansare med klassisk eller modern spetskompetens.

ARBETSUPPGIFTER/PROFIL

Som balettchef är du konstnärligt ansvarig för balettens vision, repertoarläggning samt att bibehålla och utveckla Kungliga Balettens konstnärliga nivå.
Balettchefen ansvarar också för rekrytering av dansare, gästartister och övrig personal till avdelningen.

Du förväntas ha stor erfarenhet och kompetens inom klassisk balett och modern dans. Samt ett väl utvecklat nätverk i branschen såväl nationellt som internationellt.
Med Kungliga Baletten som Sveriges enda klassiska kompani har Operan som huvuduppgift att värna om den klassiska balettens utveckling. Den moderna dansen är idag en framgångsrik del av repertoaren och målsättningen är att detta ska fortsätta utvecklas.

Uppdraget innebär direkt personal- och budgetansvar för balettavdelningen.
Du har ett övergripande strategiskt ansvar för balettens verksamhet som kräver ett långsiktigt och strukturerat ledarskap.
Du förväntas vara en inspirerande och inkluderande ledare med intresse att utveckla såväl personalen som olika arbetsprocesser.

Som balettchef är du del av Operans ledningsgrupp som ansvarar för Operans strategiska arbete med övergripande frågor. 

ANSÖKAN

Senast den 20 februari 2017. För frågor, kontakta Birgitta Svendén, VD, eller Mikael Jönsson, bitr. balettchef.

E-post balettchef@operan.se

Postadress
Kungliga Operan
Ansökan: Balettchef
Box 160 94 
103 22 Stockholm

Tack för din ansökan!
Vi kommer kontakta de personer vi vill träffa för intervju angående den här tjänsten. Alla sökanden kommer givetvis att få besked under rekryteringsprocessen.


royal opera in stockholm, sweden

is looking for a new Artistic Director for the Ballet Company

The Royal Opera is the national stage for opera and ballet under appropriation to the Department of Culture in Sweden.  It is committed to a fully inclusive approach, bringing its profoundly moving art-forms to the widest possible audiences.

The company’s core values are quality and friendliness, coupled with an artistic approach which is both fearless and timeless. The Royal Opera is a state-owned company with annual sales of approximately 500 million SEK. The Opera's artistic, technical and administrative staff comprises about 540 employees.  Well over 200 performances of both modern and classical opera and ballet are performed every year for all ages to enjoy.

We require the potential candidate to have extensive knowledge of and experience of classical ballet and contemporary dance, management and leadership skills as well as an interest in employee improvement. You are a team player with an interest in upholding and improving the already high quality of the Royal Swedish Ballet. Furthermore you must be interested in or already have knowledge of the cultural sector in Sweden and have an international network within your field. As Artistic Director for the Royal Swedish Ballet you will be a member of a Management team of The Royal Swedish Opera.

Experience

 • Excellent knowledge in classical ballet and contemporary dance
 • High level of education and knowledge within the Arts
 • Leadership & management skills
 • Financial and budgeting skills
 • Being a member of a Management team 

Responsible for

 • Artistic as well as organizational development of the Royal Swedish Ballet.
 • Strategic oversight and quality assurance in accordance with the appropriation bill received from the Department of Culture.
 • Priorities and budgeting within the Royal Swedish Ballet and the Royal Opera.
 • Certify that all activities are executed according to Swedish laws and regulations.
 • 68 dancers and 16 admin staff. 

Accountability

 • Provide reports on the activities including any significant developments that could impact the Royal Swedish Opera AB (strategic plan or financial performance).
 • Accountable for the Royal Swedish Ballet budget 

Apply

No later than February 20 2017. For questions please contact Birgitta Svendén, CEO, or Mikael Jönsson, Assistant Director at the Royal Swedish Ballet.

E-mail balettchef@operan.se

Address 
Royal Swedish Opera
Application: balettchef
Box 160 94
S-103 22 Stockholm

Thank you for your application!
We will contact you if you´re in question for an interview. All applicants will be contacted during the process.