[Topp]

KORIST ALT 2


Som Sveriges nationalscen för opera och balett ska Kungliga Operan vara tillgänglig för alla och beröra med starka känslor. Våra värderingar är: Konstnärlig kvalitet, Välkomnande, Orädd och Tidlös. Kungliga Operan är ett av staten helägt aktiebolag med en årsomsättning på ca 500 MKR. Operans personal, konstnärlig, teknisk och administrativ utgör ca 540 anställda. Under ett spelår framförs över 200 moderna och klassiska balett- och operaföreställningar, riktade till både barn och vuxna.

ALT 2
Heltid, tillsvidareanställning med provår fr.o.m. 2017-08-07 eller enligt överenskommelse.

Musik- eller operahögskoleutbildning och dokumenterad erfarenhet som sångare vid musikteater efterfrågas.

Provsjungningar äger rum lördagen den 22 april efter personlig kallelse.                                                                                

Till provsjungningen ska följande förberedas:

 • En av följande obligatoriska arior:
  Voce di donna (La Gioconda)
  En vain pour éviter (Carmen)
  Weiche, Wotan (Das Rheingold)
 • En egenvald aria (som ska vara på annat språk än den valda obligatoriska)

Frågor besvaras på korprovsjungning@operan.se

Facklig företrädare SYMF, Jan Sörberg 08-791 43 00

Anmälan till provsjungningen ska vara oss tillhanda senast 2017-03-21.

Anmälan görs via länken nedan och kompletteras med en ljudfil som mailas till korprovsjungning@operan.se

ANMÄLAN

CHORUS ALTO 2

The Royal Swedish Opera is Sweden's National Opera and Ballet Company. We are committed to a fully inclusive approach, bringing our profoundly moving art-forms to the widest possible audience.

The company’s core values are quality and friendliness, coupled with an artistic approach which is both fearless and timeless. The Royal Opera is a state-owned company with annual sales of approximately 500 million SEK. The Opera's artistic, technical and administrative staff comprises about 540 employees.  Well over 200 performances of both modern and classical opera and ballet are performed every year for all ages to enjoy. 

ALTO 2
Full-time, permanent employment with probationary year commencing 7th August 2017 or by agreement.

Details of education in music / postgraduate studies in opera are requested alongside proven experience as an opera singer.

Auditions will take place on Saturday 22nd April by invitation and upon review of applications.

Please prepare the following for audition

 • Your choice of one of the following prescribed arias: 
  Voce di donna (La Gioconda)
  En vain pour éviter (Carmen)
  Weiche, Wotan (Das Rheingold)
 • An aria of your own choice in a contrasting language to that of your prescribed aria

Applications must be received no later than 21st March 2017 via the link below and must be accompanied by a sound file which should be sent to  korprovsjungning@operan.se

Please address all questions to korprovsjungning@operan.se

APPLY