[Topp]

RAPPORTER


UNGA PÅ OPERANS arbete med Smedshagsskolan 2015

"Människan förmår mer än hon tror"

Projektet Barnkonventionen inbegrep hela Smedshagsskolan från januari 2015 till slutet av november 2015. De olika årskurserna utforskade artiklar ur FN:s Barnkonvention genom estetiska läroprocesser under ledning av Unga på Operans pedagoger. Resultatet blev en stor fest med vernissage, föreställningar och guidade turer på barnkonventionens födelsedag den 20 november. Samarbetet mellan Unga på Operan och Smedshagsskolan blev möjligt tack vore en donation från Wallenius Lines.

LADDA NER RAPPORTEN HÄR »

_

MANILLA ERNST - Individuella värderingar och kollektiva upplevelser

Barn möter operauppsättningen Min mamma är en drake

Till alla barn som valt att medverka i denna studie. Tack för ert engagemang och insiktsfulla reflektioner. Utan er hade det inte blivit någon rapport!
Manilla Ernst
April 2016

LADDA NER RAPPORTEN HÄR »

_