[TOPP]

SÅ HÄR HITTAR DU DIN PLATS!


Platser på parkett

Plats

Sida

Dörr

Bänk

1-13

Höger

1

1

14-25

Vänster

10

1

26-39

Höger

1

2

40-53

Vänster

10

2

54-68

Höger

1

3

69-83

Vänster

10

3

84-99

Höger

1

4

100-115

Vänster

10

4

116-130

Höger

2

5

131-145

Vänster

9

5

146-161

Höger

2

6

162-176

Vänster

9

6

177-192

Höger

2

7

193-208

Vänster

9

7

209-223

Höger

3

8

224-238

Vänster

8

8

239-254

Höger

3

9

255-269

Vänster

8

9

270-285

Höger

3

10

286-301

Vänster

8

10

302-316

Höger

4

11

317-330

Vänster

7

11

331-344

Höger

4

12

345-357

Vänster

7

12

358-369

Höger

4

13

370-380

Vänster

7

13

381-387

Höger

5

 

C

Vänster

7

13

D

Höger

4

13


Platser på 1:a raden

Plats

Sida

Dörr

Bänk

409-412

Höger

Hovloge höger dörr

 

413-415

Höger

Hovloge vänster dörr

 

416-418

Höger

Hovloge höger dörr

 

419-426

Höger

Hovloge vänster dörr

 

427-432

Höger

1

Loge 1

433-438

Höger

1

Loge 2

439-444

Höger

2

Loge 3

445-450

Höger

2

Loge 4

451-456

Höger

3

Bänk 1

457-462

Vänster

4

Bänk 1

463-468

Höger

3

Bänk 2

469-474

Vänster

4

Bänk 2

475-481

Höger

3

Bänk 3

482-488

Vänster

4

Bänk 3

489-494

Höger

3

Bänk 4

495-500

Vänster

4

Bänk 4

501-506

Vänster

5

Loge 5

507-512

Vänster

5

Loge 6

513-518

Vänster

6

Loge 7

519-524

Vänster

6

Loge 8

525-529

Vänster

7

Loge 9

530-533

Vänster

7

Loge 10

534-539

Vänster

8

Loge 11

540-541

Vänster

8

Loge 12

1-11

Vänster

Avantscenloge

 


Platser på 2:a raden

Plats

Sida

Dörr

Bänk

542-549

Höger

1

1

550-560

Höger

2

1

561-569

Höger

3

1

570-577

Vänster

4

1

578-588

Vänster

5

1

589-596

Vänster

6

1

597-604

Höger

1

2

605-615

Höger

2

2

616-625

Höger

3

2

626-634

Vänster

4

2

635-645

Vänster

5

2

646-653

Vänster

6

2

654-661

Höger

2

3

662-673

Höger

3

3

674-683

Vänster

4

3

684-692

Vänster

5

3

693-696

Höger

2

4

697-707

Höger

3

4

708-717

Vänster

4

4

718-721

Vänster

5

4


Platser på 3:e nedre raden

Plats

Sida

Dörr

Bänk

722-727

Höger

1

1

728-740

Höger

2

1

741-752

Höger

3

1

753-764

Vänster

4

1

765-777

Vänster

5

1

778-783

Vänster

6

1

784-797

Höger

1

2

798-803

Höger

2

2

804-816

Höger

3

2

817-828

Vänster

4

2

829-834

Vänster

5

2

835-848

Vänster

6

2

849-855

Höger

1

3

856-860

Höger

2

3

861-873

Höger

3

3

874-885

Vänster

4

3

886-890

Vänster

5

3

891-897

Vänster

6

3

898-904

Höger

1

4

905-911

Vänster

6

4

912-917

Höger

1

5

918-923

Vänster

6

5

924-925

Höger

1

6

926-927

Vänster

6

6

928-929

Höger

1

Studieplatser

930-931

Vänster

6

Studieplatser


Platser på 3:e övre raden

Plats

Sida

Dörr

Bänk

932-940

Höger

1

1

941-946

Höger

2

1

947-952

Vänster

3

1

953-961

Vänster

4

1

962-973

Höger

1

2

974-980

Höger

2

2

981-987

Vänster

3

2

988-999

Vänster

4

2

1000-1012

Höger

1

3

1013-1020

Höger

2

3

1021-1028

Vänster

3

3

1029-1041

Vänster

4

3

1042-1051

Höger

1

4

1052-1060

Höger

2

4

1061-1068

Vänster

3

4

1069-1078

Vänster

4

4

1079-1090

Höger

1

5

1091-1099

Höger

2

5

1100-1109

Vänster

3

5

1110-1121

Vänster

4

5

1122-1131

Höger

1

6

1132-1140

Höger

2

6

1141-1149

Vänster

3

6

1150-1159

Vänster

4

6