[TOPP]
_

››Offret bär inget ansvar och ska ALDRIG
behöva riskera något‹‹


Med bestörtning och ilska har jag tagit del av modiga kvinnors berättelser om fruktansvärda händelser som de fått genomleva under sina studieår och fortsatta yrkeskarriärer som sångare. Tack till alla er som talar ut och brutit tystnaden. Jag läser era berättelser och kokar inombords samtidigt som jag känner igen mig från min tid på scenen. Dessa händelser får aldrig inträffa igen! Jag kommer med full kraft att driva arbetet här på Kungliga Operan för en förändring där en skev maktbalans måste bort. Ingen kvinna ska känna sig otrygg eller utsatt av någon som anser sig ha rätten att kränka eller våldföra sig på henne. Det kräver lyhördhet, självrannsakan och envishet. Offret bär inget ansvar och ska ALDRIG behöva riskera något. Nolltolerans betyder just det och klingar tomt utan konsekvenser. På Kungliga Operan kommer nu varje vrå att vädras ut och skammen läggas där den hör hemma, hos förövaren och den som har skyddat honom. Vi har en lång väg att vandra och vi måste göra detta tillsammans. Men det finns bara en väg och det är framåt. Genom ert mod har vi fått en möjlighet att förändra tillvaron i hela vår bransch och jag och alla andra chefer är fega om vi inte griper tillfället här och nu.

- Birgitta Svendén, VD och Operachef

#visjungerut #metoo #tystadansa #tystnadtagning