[TOPP]

ANSÖKNINGSFORMULÄR/APPLICATION FORM 2019


Stipendiefonder / Scholarship funds:
Stiftelsen Agda Cecilia Riltons Balettfond, Stiftelsen John Forsells m fl Samfond, Stiftelsen Järnström-Sundbergs Operastiftelse samt/and Stiftelsen Kurt Bendix fond.

Digital ansökan / Digital application
Fyll i det digitala ansökningsformuläret nedan. / You are welcome to fill out the digital application form below.

Ansökan som PDF / Application as PDF
Alternativt ladda ner ansökan som PDF här. / Or download the application form as PDF here.
Fyll i formuläret och skicka till / Please fill out the application form to: stipendier@operan.se
eller lägg i det interna postfacket på Kungliga Operan / or put your application in the mailbox at the Royal Swedish Opera: ”STIPENDIER/SCHOLARSHIPS”

Kontakt / Contact
Mejla eventuella frågor om stipendieansökningarna till stipendier@operan.se / Should you have any questions, please email stipendier@operan.se

Sista ansökningsdag / Last day of application
29 mars 2019 /  March 29th, 2019

 
 

OBS! 
Före årets slut ska aktiviteten genomföras och redogörelse för hur de utbetalade stipendiemedlen har använts ska inlämnas senast den 29 november 2019.

The activity should be completed within the year and a summary of the use of the scholarship payment should be provided no later than November 29th, 2019.