0
0
Tillbaka Hem Svenska Baletten 100 år

Svenska Baletten 100 år

1773 grundade Gustav III Kungliga Baletten med den franska baletten som förebild. Nu hyllar ett av världens äldsta balettkompanier hundraårsminnet av ett av världens mest nyskapande danskompanier – Les Ballets Suédois eller Svenska Baletten i Paris. Kompaniet startades 1920 av Rolf de Maré och var under mellankrigstiden en nyskapande kraft i sin ambition att kombinera dans, drama, måleri, poesi, musik, akrobatik, cirkus, film och pantomim. Under fem år satte Svenska Baletten upp 24 olika produktioner där många av tidens främsta tonsättare och bildkonstnärer var representerade. Koreografin till samtliga baletter skapades av Jean Börlin och många av dansarna hämtades från Kungliga Baletten.

Intresset för Les Ballets Suédois är i dag stort med både internationella utställningar och nyskapelser av balettens verk. 1998 gav Kungliga Operan ett program med fyra av Svenska balettens verk: Skating Rink, Dervischer, El Greco och Within the Quota.

År 2020 ger Sveriges nationalscen för balett verket Les Ballets Suédois 100 år – en hyllning.