[TOP]
Operan play

DANCING | FORWARD - Trailer

  • VIDEO - 1 MIN
  • Date - 17 January 2019

Möt koreograf Jérémie Bélingard och konstnär Blanca Miró som tillsammans skapar det helt nya verket Je t'attends, Je t'attends, Je t'attends. I föreställningen 
DANCING | FORWARD kommer verket att visas tillsammans med Serge Lifars banbrytande nyklassiska balett Suite en blanc - en koreografi som Jérémie Bélingard tidigare dansat i Paris.