[TOP]
Calendar

3/23/2017 Gästspel på Stockholms Konserthus

GUSTAV MAHLER SYMFONI NR 3 med KUNGLIGA HOVKAPELLET under ledning av LAWRENCE RENES

Symfonin – och naturen – som omfattar allt

Torsdag 23 mars 2017 kl 19.00

Gustav Mahlers Symfoni nr 3 i d-moll är med sina ca 90 minuter hans längsta, men också kanske mest extroverta. Inspirerad av tyska folksagor ville han ge visionen av en värld vars smärta och längtan kan mildras av det himmelska paradiset. En symfoni måste vara som världen, menade han, och omfamna allt. För Mahler var naturen viktig, och han använder ljudbilder från den för att illustrera vad han menar.

Men det är inte en naturskildring som i Beethovens Pastoralsymfoni, och ingen behaglig promenad. Nej hos Mahler står den lilla människan mitt i dånet och sjunger sitt ”O människa, se upp!”. Naturen är död och förintelse, men också kärlek och glädje. En symfoni som är som världen, helt enkelt.

MEDVERKANDE

Bernarda Fink. alt
Damkör ur Kungliga Operans kör
Adolf Fredriks Gosskör

Kungliga Hovkapellet

Dirigent: Lawrence Renes