[TOP]
Calendar

2/23/2018 Xtra

XTRA OPERA

Enhance and deepen your experience at the opera! Open lectures, introductory evenings, premiere discussions, presentation of the evening’s performance. Encounter choreographers, composers, singers and directors in in-depth talks, or listen to researchers and authors give lectures and lead discussions about our performances.


UTSTÄLLNINGEN CARMEN

Under spelperioden av Carmen pågår en utställning på Operan. En djupdykning i Carmenrollen på Kungliga Operan genom tiderna. I utställningen ses bilder av en lång rad Carmensångerskor, samt kostymer från olika uppsättningar. Från Carmen 2019 visas kostymskisser och kostymer av kostymdesignern Nina Sandström. Carmen spelades första gången på Kungliga Operan 1878 och har innan premiären i januari 2019 spelats 1501 gånger, i inte mindre än tio olika uppsättningar.


PREMIERE TALKS

Meet the artistic team behind the performance and hear about their ideas and visions. Artists also participate in premiere talks.

Guldfoajén, the Golden Foyer, at 6 PM, free entrance. 

17 May 2019  The Trial
30 September 2019 Der ferne Klang
25 October 2019 Noces/Agon/Rites of Spring
18 November 2019 La traviata
20 January 2020 Candide
21 February 2020 Kylián/Ek/Naharin
15 May 2020 Les Ballets Suédois


OPERA- AND BALLET 15 MINUTES

Get more out of your experience. What is the performance about? Is there anything special to listen or watch out for? Introductions take 15 minutes and begin 45 minutes before the performance starts (Not applicable to opera premieres or Die lustige Witwe).

Guldfoajén, the Golden Foyer
Free entranceOPEN LECTURES WITH STOCKHOLM UNIVERSITY

In cooperation with Stockholm University, the Royal Swedish Opera invites you to attend a series of free lectures. Don’t miss this opportunity to hear academics talk about topics associated with ongoing productions.

Each lecture is introduced by dramaturge Katarina Aronsson. Venue: The Golden Foyer. 
Free admission.

SINNLIGHET OCH DEMONI – EN FILOSOFISK FÖRKLARING TILL DON GIOVANNIS FRAMGÅNG OCH UNDERGÅNG

DATUM 26 april 2019 18.00
PLATS Guldfoajén
Fri entré

Vem är Don Juan? Är han en notorisk och hänsynslös förförare eller bara en patologisk sexmissbrukare? Är han en representant för det aristokratiska privilegiesystemet eller är han i själva verket en revolutionär och upplysningsmänniska som trotsar kyrkan och övriga etablerade maktstrukturer? Är han, som romantikerna föreslog, en modern individ som manifesterar sin egenart genom att trotsa normer och konventioner? Den danske filosofen Søren Kierkegaard bygger i sin analys av Mozarts opera, vidare på denna romantiska föreställning om karaktären Don Giovanni. Kierkegaard ser i Don Giovanni ett förkroppsligande av ”en sinnlig genialitet”, där Mozarts musik spelar en avgörande roll i demoniseringen av Don Giovannis urkraft, både som individ och som förförare. Men för Kierkegaard svävar denna kraft över en avgrund: ångesten.

Det sätter oss på spåren mot vårt eget tidevarv. Om ångesten är en avgörande drivkraft i Don Giovannis sinnligt demoniska karaktär, vilka är då konsekvenserna av hans framfart? Återupprättas samhällskontraktet och dess normer och föreställningar i slutet av dramat, sedan Don Giovanni blivit offer för sina egna drifter, eller har alla värden nu nivellerats och lämnat oss med en nihilistisk värld som vi sentida människor känner oss kusligt hemtama i?

Jan Holmgaard är docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Han undervisar även i europeisk litteratur samt filosofi vid DIS Stockholm. Tidigare var han gästforskare vid Oxford University samt vid Søren Kierkegaard Forskningscenter i Köpenhamn. Han har även varit redaktör för kulturtidskriften Aiolos. Jan Holmgaard är översättare av opera, dramatik samt filosofi. Hans senast utkomna bok, Filosofen och vargen (2016), behandlar förhållandet mellan litteratur och filosofi, från Platon till Derrida. Nuvarande forskningsprojekt är Radical Mimesis, som bl a inbegriper en omtolkning av Platons mimesis-begrepp.


FOLLOW THE ROYAL SWEDISH BALLET’S WORK

Several times per season, the Royal Swedish Ballet opens its doors to open rehearsals and exciting work-in-progress meetings with choreographers. An opportunity for a close-up experience of the often complex work that precedes a performance.

4 May 2019 10 AM: Meet the Choreographer (The Trial)

The open rehearsals are usually held in Rotunda at the Royal Swedish Opera.
The number of seats is limited. No entry after the rehearsal starts.


OPERA IN P2

Listen to several of the Opera’s performances broadcast live on Radio Sweden’s P2 during the season. Stay updated on our repertoire at operan.se

Föreställningsdatum

Show more