0
0
Tillbaka Hem Föreställningar Aida Handlingen

HANDLINGEN I AIDA

 

Akt 1

Egypten förbereder sig inför kriget mot Etiopien och översteprästen Ramfis har just besökt templet för att få veta vem Isis ska utnämna till befälhavare. Den unge Radamès hoppas att det ska bli han, eftersom en seger troligen skulle ge honom möjlighet att gifta sig med den etiopiska tjänarinnan Aida, dotter till Amonasro, Etiopiens kung. Aida och Radamès älskar varandra i smyg. Den egyptiska prinsessan Amneris är i sin tur förälskad i Radamès och försöker på olika sätt ta reda på hans känslor. Men varken Aida eller Radamès avslöjar något om vad de känner.
En budbärare meddelar att etiopierna är på väg att anfalla och står nära den egyptiska gränsen anförda av kung Amonasro. Radamès utses till befälhavare och det egyptiska folket hyllar soldaterna inför avfärden och Aida rycks med i hyllningsropen. Först när Radamès och hela hären gett sig av inser Aida att denna seger kommer att leda till undergång för hennes eget folk.
I templet överräcker översteprästen det heliga svärdet till Radamès.

Akt 2

Amneris väntar otåligt i sitt gemak på att Radamès ska återvända och hoppas att han då äntligen ska få gifta sig med henne, som belöning för sina prestationer under kriget. När Aida dyker upp väcks Amneris svartsjuka och hon ljuger för Aida om att Radamès redan stupat i kriget. Aida blir förkrossad, men då Amneris tar tillbaka vad hon sagt, ser Amneris hur Aidas sorg byts till glädje och förstår vad hon redan anat: att Aida är hennes kärleksrival.
De avbryts av jubelrop och Amneris ger sig av för att delta i segerceremonin.
Under folkets jubel återvänder Radamès och hans soldater med de etiopiska krigsfångarna, däribland Aidas far Amonasro. Aida känner igen sin far men Amonasro befallar henne att inte avslöja han rätta identitet. Radamès ber den egyptiske kungen om nåd för fångarna. Trots högljudda protester från de egyptiska prästerna går kungen honom till mötes och friger fångarna, men med ett ultimatum: Aida och Amonasro ska bli kvar som gisslan. Som belöning för krigsinsatserna ger kungen sin dotter Amneris till Radamès.

AKT 3

Samma natt möts Amneris och Ramfis i Isistemplet vid Nilens strand för att vaka och be före vigseln. Här har också Aida och Radamès stämt möte. Innan Radamès kommer, dyker istället Amonasro upp för att övertala sin dotter att få Radamès att avslöja var den egyptiska armén befinner sig så att Amonasro och hans soldater kan ligga bakhåll. Aida slits mellan lojaliteten till sitt land och kärleken till Ramadès . När Radamès kommer förklarar han för Aida att han ska bege sig ut i en sista strid, sedan återvända som hjälte och begära att få gifta sig med den han älskar, Aida. Aida försöker i stället att övertala honom att fly tillsammans med henne för att rädda deras kärlek. Radamès säger ja och avslöjar att passet vid Napata ännu är obevakat. Amonasro, som legat gömd och lyssnat stiger fram ur sitt gömställe. Nu vet han vilken väg han ska ta för sina etiopiska trupper. I samma stund kommer Amneris och Ramfis ut ur templet och Radamès inser att han har förrått sitt eget land. Amneris anklagar honom för förräderi. Medan Aida och Amonasro flyr, fängslas Radamès.

AKT 4

Amneris ångrar att hon angivit Radamès och erbjuder honom friheten om han vill glömma Aida. Men han vägrar att försvara sig vid rättegången och blir dömd att begravas levande under Isistemplet. När stenen sluts över gravvalvet upptäcker Radamès att det är någon annan där. Aida har smugit sig in för att få vara med sin älskade. Tillsammans tar de avsked av livet.