[TOPP]
»
Gå och se Elektra och låt er slitas i stycken
«
DN