[TOPP]
»
Under Lawrence Renes ledning tar hovkapellet väl vara på detaljerna i Verdis partitur.
«
Die Neue Merker