[TOPP]

MEDVERKANDE

 

Ninos Josef

Utbildning: Kungliga Svenska Balettskolan och praktikant hos Cullbergbaletten.

För närvarande engagerad på Kungliga Operan i Nixon in China 0ch #jag. 

Har dansat i kompanier såsom Bern:Ballett, Danish Dance Theatre, Introdans, Dansgroep Amsterdam och Göteborgsoperans Danskompani (NUDANS) i verk av Johan Inger, Itzik Galili, Alexander Ekman, Jiri Kylian, Nacho Duato, Club Guy & Roni m fl.

Ninos har även erhållit en Magister-examen i Mellanöstern Studier, med inriktning på Kulturutveckling och är en återkommande föreläsare samt danslärare i mellanöstern-regionen. 

Björn Nilsson

Utbildning: London Studio Centre (BA).

Engagerad vid Danish Dance Theatre 2010-14. Har medverkat i Örjan Anderssons uppsättning av Carmen på Folkoperan, John Adams The flowering tree på GöteborgsOperan, i Norrdans produktioner av Middle of Nowhere (i koreografi av Fernando Melo) och 7x7 (av Roy Assaf och Lenka Vagnarova) samt vid Unga Danskompaniet i verk av Mats Ek, Virpi Pahkinen, Pontus Lidberg, Didy Veldman och Marie Brolin Tani. Björn Nilsson har även gjort roller på Den Jyske Opera Århus och på Det Kongelige Teater i Köpenhamn, etc.

Björn är även aktiv som danslärare och hsar erhållit ett flertal stipendier.

Gjertrud Lager Olaussen

Utbildning: Balettakademien i Stockholm och Spin Off Forstudium i dans, Oslo.

Har under 2016 bl a medverkat i Guys på bl a Dansens hus, Flykt av Charlotta Öfverholm, Halo Over Me av Christoffer Arouni och Girl Interrupted av Tine Aspaas. Vidare i produktioner på Dieselverkstaden, Riksscenen, Oslo, och Den Norske Operas balett.

Michelle Persson, dansare

Utbildning: Base23, Svenska Balettskolan, Batsheva Summer Intensive i Tel Aviv m fl.

Uppsättningar: Spåra av Live Collective Melo, Dance 1 (cool) av Per Jonsson och The Plough av Helena Franzén på Kungliga Operan, Tillfälle gör Tjuven på Drottningholms slottsteater. Har dessutom gjort framträdanden på Dansens Hus och Kulturhuset. Gästframträdande i Dresden.