[TOPP]
»
Kungliga Baletten… är bländande excellenta
«
Le Figaro, Paris