[TOPP]
»
Den vackra musiken får ett värdigt framförande på Kungliga operan under den franske dirigenten Franck Ollus ledning. Mjukt, tätt och väl sammanhållet ljuder de dramatiskt-melankoliska stämmorna från Hovkapellet
«
Aftonbladet