[TOPP]

HANDLINGEN I PROCESSEN
 

PROLOG

En hängande kokong symboliserar början på ett insektsliv. För Josef K./Franz Kafka är kokongen ett sätt att isolera sig från en familj och ett samhälle han inte passar in i. Tre skräniga kvinnor, modern och två systrar, kommer för att väcka honom ur hans djupa sömn. Scenen har inspirerats av romanen Förvandlingen.
 
Häktningen. En skalbagge föds under ett skrik. Berättelsen om Processen kan börja. Av okänd anledning häktas Josef K. på sin födelsedag av två män. De talar inte om på vilka grunder och de vet inte vad han är anklagad för. Trots det får Josef K. leva sitt liv som vanligt.
 
Banken. Människor vars tankar styrs utifrån arbetar enligt regler som är lätta att följa. De uppmanas att tänka ”innanför boxen” – en perfekt form av nutida slaveri. Josef K. har svårt att passa in. Han kan inte koncentrera sig eftersom han hela tiden tänker på häktningen och på vad som ska hända honom. Ett oväntat samtal kallar honom till rättegången.
 
Frau Grubach. K. återvänder från banken. Han ber sin värdinna, Frau Grubach, om ursäkt för uppståndelsen kring arresteringen. Det verkar inte bekomma henne eftersom hon dyrkar K. i hemlighet.
 
Fräulein Bürstner. Josef K. väntar på sin granne, Fräulein Bürstner, för att prata med henne om vad som hänt. Hon låter honom spela upp händelsen för henne på sitt rum. Värdinnans släkting Lanz vaknar av det som sker. Fräulein Bürstner vill att K. ska gå, men innan han gör det omfamnar han henne och kysser henne passionerat.
 
Domstolen. Det är första dagen i rätten. Josef K. anklagar domarna och ämbetsmännen för korruption. Domaren talar om för K. att han orsakat stor skada för sin sak genom sitt uppförande. K. vägrar delta i vidare rättegångsförhandlingar och försöker lämna salen. Tumult uppstår när studenten Bertold och rättstjänaren Ushers fru har sex mitt ibland alla åskådare.
 
Den tomma rättssalen. En vecka senare återvänder Josef K. till domstolen. I den tomma salen hittar han rättstjänarens fru. Hon ber Josef K. hjälpa henne så att hon aldrig mer behöver bli utnyttjad av rättegångsbiträdena. I gengäld lovar hon att K. ska få tillgång till domarens anteckningar. K. tror att han ska få veta något om sitt fall, men upptäcker till sin förvåning att anteckningsboken är fylld av pornografisk litteratur. Studenten Bertold sveper in och bär iväg med rättstjänarens fru, förmodligen för att en domare ska ligga med henne.
 
Josef K.:s kontor. Josef K.:s farbror, Albert, anklagar K. för att inte sköta sitt fall ordentligt. Farbrodern föreslår att han ska anlita en advokat. När K. lämnar kontoret upptäcker han att de båda män som tidigare häktade honom har blivit straffade genom misshandel i ett rum intill.

PAUS
 

Hos advokaten. Farbror Albert tar med K. till försvarsadvokaten Huld. K. blir distraherad av Hulds sköterska Leni. De inleder en passionerad affär.
 
Hermann Kafka. Scenen har inspirerats av Kafkas brev till fadern. Advokaten, farbrodern och domaren är alla versioner av Kafkas far Hermann, en stark och våldsam man som hade stort inflytande över Kafkas skrivande.
 
Hos Titorelli. K. söker hjälp hos domstolsmålaren Titorelli, som berättar att ingen någonsin har frikänts av domstolen. K.:s enda val är att skjuta på domen i all oändlighet. Efter att Titorelli övertalat K. att köpa några av hans landskapsmålningar visar han K. till utgången. Den leder till domstolens kontor.
 
Kontoret under taket. K. plågas av sin rädsla inför processen. Påfrestningen är outhärdlig.
 
Hos advokaten igen. K. återvänder till Huld för att avskeda honom. Där träffar han en annan klient, Block. Block har satsat allt han äger, till och med sin firma, på sitt försvar. Genom att förödmjuka Block och därigenom visa sin makt försöker Huld övertyga K. om att ändra sitt beslut.
 
Kafkas sjukdom. K. väntar på en italiensk affärsman för att visa honom den lokala katedralen. Han försöker lära sig italienska men är alldeles för stressad. Josef K./Kafka lider av tuberkulos. Hostan varslar om en för tidig död. Scenen har inspirerats av Kafkas eget liv.
 
Katedralen. Den italienske affärsmannen dyker aldrig upp. Just när K. är på väg att gå ropar en präst på honom. Han klandrar K. för att vara okunnig och inte ta tag i sitt fall. Prästen uppmanar K. att söka svaren på sina frågor på egen hand. Han bör sluta be andra, framför allt kvinnor, om hjälp. Dörrarna som leder till svar på livets frågor kan människan bara öppna själv. Josef K. är oförmögen att lyssna till prästens budskap.
 
Mördarna. Skumma individer leder Josef K. till ett stenbrott utanför stan. Han blir dödad som en gammal byracka.

EPILOG

Josef K. och Franz Kafka blir en och samma person. För båda var döden en utväg de valde för att slippa den outhärdliga verkligheten. Till slut får Kafka möjlighet att uppnå sin skrivardröm och nå en evig plats i litteraturen. 
 
Jiří Bubeníček & Nadina Cojocaru
 
Översättning från engelska
Katarina Trodden