[TOPP]
»
Med Tristessa kliver svensk operakonst in i samtiden i stor skala
«