0
0
Tillbaka Hem Press_old Pressrelease
Tillbaka

Kultur gav kunskapslyft för skolans elever

Pressmeddelande 2019-11-28

Pressbild

Ett 3-årigt samarbete mellan Kungliga Operan och Smedshagsskolan i Hässelby har bland annat resulterat i att skolans kunskapsresultat ökat i samtliga klasser. Totalt har ca 150 aktiviteter genomförts på hela skolan i samtliga årskurser (F-9) och i Operahuset och varje barn har varit med om minst en aktivitet per termin. Projektet ligger i linje med FN:s konvention om barnens rättigheter som blir svensk lag från januari 2020. Projektet har möjliggjorts tack vare Wallenius Lines.

Unga på Operan har bjudit nr barnen till att prova och känna sig fram genom olika konstnärliga uttryck. Aktiviteterna har varierat och ägt rum både på Smedshagsskolan och Kungliga Operan. Alltifrån bl a workshops och föreställningar till att barnen utbildats i att genomföra egna guidade visningar för andra skolbarn på plats i Operahuset.

”Vår gemensamma kultur- och kvalitetsresa, samt skolans kollegiala lärande inom språkutvecklande arbetssätt, har i högsta grad bidragit till Smedshagsskolan avsevärt förbättrade resultat för vårterminen 2019. Skolans meritvärde ökade med 21 %-enheter, inte bara meritvärdet för årskurs 9 utan kunskapsresultaten ökade i samtliga klasser på skolan”, säger Smedshagsskolans rektor Lolitha Nilsson.

Unga på Operan engagerade forskaren Margareta Aspán som i sin rapport konstaterar att barnen i samtal och frågor visar att de på ett positivt sätt funderat vidare över det som de varit med om.

”Många forskare har konstaterat att lärande gynnas av att elever arbetar kreativt och utforskande, men då krävs att det är hög kvalitet på undervisningen. Och samtidigt: konsten i sig har ingen uppgift att lösa, och ska inte behöva förknippas med mätbara utfall, i vare sig elevers kunskaper eller i social hållbarhet. Däremot kan arbete med konst i skola just bjuda in till nya perspektiv och nya frågor, och ge plats för det mångtydiga.

Anna Karinsdotter, Konstnärlig chef Unga på Operan:

”Vi vet att vårt arbete gör skillnad. Vårt mål är att skapa ännu bättre kultur för barn och unga och sprida lärdomarna så att fler får ta del av högkvalitativ kultur.

Cecilia Kolga, Relationsansvarig Wallenius Lines:

”Om vi från näringslivet kan bidra till att skolbarn får andra perspektiv, bättre sammanhållning och lättare att till sig kunskap så är vårt engagemang värt varenda krona. Det är ett viktigt bidrag i arbetet för en positiv samhällsutveckling.

Källa: Skolblad från läsår 2018-2019 från skolverkets inrapporterade resultat

https://siris.skolverket.se/siris/!ris.skolblad.submit?geo=1&psSkolkodGr=50060022

Namn: Torbjörn Eriksson
Titel: Press- och informationschef
Tel: 08-791 43 30
Mobil: 070-634 43 53
Epost: [email protected]

Läs mer på mynewsdesk.com