[TOPP]
Tillbaka

​Kungliga Operans publik blir större och yngre - Nya verk fyller salongen till sista plats

Pressmeddelande 2018-05-04

Pressbild

Kungliga Operan når större och yngre publik. Nya verk, som operan Dracula och baletten Alice i underlandet, har fyllt salongen till sista plats. Myriader av världar, ett verk för de allra yngsta – från 3 till 18 månader – ingår i Operans satsning på barn och unga. En nationell innovationstävling resulterade i en app där besökare bland annat kan ta del av föreställningar via hör- och syntolkning.

Inspelningen av dansverket Half Life i Virtual Reality visar att Operan ligger i framkant vad gäller digital teknik, samtidigt som nationalscenen gör sin långa historia tillgänglig genom ett arkiv där varje verk sedan 1773 kan sökas i en digital databas som lanserades under 2017.

Under 2017 tog nästan 300 000 besökare del av Operans föreställningar och aktiviteter i och utanför operahuset. Och var fjärde besökare (23 procent) är under 40 år, en ökning med 8 procent jämfört med 2015. Mer än 40 000 barn och unga deltog i och besökte Operans aktiviteter under 2017. Det är något av innehållet i Kungliga Operans Årsredovisning som finns tillgänglig i tryck och på hemsidan operan.se.

Konstnärligt har Operan haft ett av sina mest framgångsrika år med en bredd i repertoaren som lockat fler unga och förstagångsbesökare än tidigare”, säger VD och operachef Birgitta Svendén och fortsätter:

”Att en nyskriven opera som Dracula och balettföreställningen Alice i underlandet skulle fylla salongen till sista plats är en sensation samtidigt som Glada änkan med bl a Henrik Dorsin drog en helt ny publik till huset. Unga på Operans fantasifulla föreställning för bebisar, Myriader av världar, är ytterligare ett steg i den konstnärliga utvecklingen.”

Förutom den ordinarie repertoaren erbjuder Operan föreställningar som presenteras ur barnens perspektiv.

”Det är helt avgörande att barn i tidig ålder får ta del av scenkonsten och får komma nära musiken, sången och dansen”, säger Anna Karinsdotter, konstnärlig chef för Unga på Operan.

Unga på Operan arbetar ständigt med att ha ett stort utbud av Skapande Skola-projekt och bjuder in elever och pedagoger till olika aktiviteter. Under 2017 genomfördes 381 aktiviteter (2016: 320 st) och sammanlagt engagerades cirka 43 000 barn och unga i aktiviteter med Unga på Operan.

Unga på Operan genomför också projekt med hjälp av donerade och sponsrade medel. Wallenius Lines och Operan har efter två lyckade skolprojekt beslutat sig för att utveckla och fördjupa samarbetet med ett tre år långt projekt tillsammans med en skola i Hässelby samt inleda ett forskningsprojekt med Stockholms Universitet

Sedan 2008 erbjuder Operan dessutom alla under 26 år att se samtliga föreställningar för halva biljettpriset.

Fler kan ta del av Operans historiska verksamhet. Under 2017 startade digitaliseringen av Operans arkiv då repertoardatabasen lanserades digitalt under namnet Arkivet. Varje verk sedan 1773 kan sökas i databasen och digitalisering av Operans omfattande repertoar med bland annat kostymer, scenografi fortsätter kontinuerligt under 2018 och 2019.

Under 2017 genomfördes arbetet inom Post- och telestyrelsens (pts) innovationstävling med temat »Aktiv fritid«, där Operan vann ett pris 2016. Operans projekt tilldelades finansiering med 1,2 mkr och omfattade att förbättra tillgängligheten på Operans hemsida samt att utveckla en app för smarta telefoner. Genom appen kan publik med en synnedsättning och/eller dyslexi eller autismspektrum-tillstånd få möjlighet att tillgodogöra sig utvalda föreställningar på Operan via hör- och syntolkning. Hemsidan och appen lanserades i början av hösten och togs emot väl. Under 2018 byggs appen ut ytterligare för att öka tillgängligheten.

Även de digitala sändningarna har medverkat till att en större andel av det svenska folket kan ta del av opera och balett. Under 2017 besökte cirka 17 000 personer Folkets Hus & Parkers biografer runt om i landet när Operan sände live från Stockholm. I kombination med sändningarna via SVT har Operan nått över 600 000 tittare på sammanlagt fyra föreställningar som sänts från huset. Under hösten spelades Sharon Eyals dansverk Half Life in för att bli tillgängligt i Virtual Reality under 2018.

Catarina Falkenhav, kommunikationschef:

”Som nationalscen bör vi ligga i den absoluta framkanten vad gäller att nyttja ny digital teknik. Opera och balett lämpar sig dessutom mycket väl för digitalisering. Ytterst handlar det om att förmedla vår scenkonst på olika sätt så att vi hela tiden når ny publik.”

Vartannat år görs en publikundersökning på Operan och under 2017 genomfördes den i samband med åtta olika uppsättningar. Nästan var fjärde besökare är under 40 år. I undersökningen visar det sig också att andelen förstagångsbesökare och sällanbesökare ökat från 12 % till 15. Resultatet finns att läsa i detalj den Hållbarhetsredovisning som ingår i Årsredovisningen.

Uruppförandet av Dracula bidrog till att öka antalet besökare i åldrarna 15-39 år. Operan belönades med ett pris från Stockholms Handelskammare för att aktivt arbetet med ”nya och kreativa grepp” som t ex den specialkväll Vampyrernas Afton som arrangerades inför urpremiären.,

”Resultatet av publikundersökningen är effekten av ett långsiktigt arbete med repertoaren som ska erbjuda något till många olika publikgrupper”, sammanfattar Birgitta Svendén.

I undersökningen ingår också en Nöjd-kund-index avseende föreställningen: här är siffran 86 på en skala upp till 100. Som jämförelse anses ett betyg på 75 som bra.

Namn: Torbjörn Eriksson
Titel: Press- och informationschef
Tel: 08-791 43 30
Mobil: 070-634 43 53
Epost: torbjorn.eriksson@operan.se

Läs mer på mynewsdesk.com