[TOPP]
»
Bästa ”Carmen” sedan 70-talet! Den magnifika mezzosopranen Miriam Treichl i en rejäl huvudroll.
«