[Topp]
Vår repertoar

Tensta Gospel Choir - Konsert

UNIK JULUPPLEVELSE MED TENSTA GOSPEL CHOIR

Tensta Gospel Choir bjuder in till julkonsert på Kungliga Operan. Kören kommer att bjuda på en blandning av säsongsbetonade spirituals, tradgospel och modern gospel med jazz- och funkinfluenser. Allt till toner som bär budskap om hopp, omtanke och styrkan i gemenskap.

Ända sedan starten 1996 har kören – som bildades i syfte att arbeta för integration mellan ungdomar från olika kulturer – samlats i Tenstakyrkan för att experimentera med gospel från olika epoker. Tensta Gospel Choir är, enligt medlemmarna själva, ”varmt och kallt, hårt och mjukt, rent och smutsigt, starkt och svagt, rått och slipat, kroppsligt och själsligt.”

KÖRLEDARE Cedwin Sandanam
KAPELLMÄSTARE Micke Haglund

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD Ca 75 minuter utan paus