[TOPP]

PARTNERPOLICY – är ditt företag rätt partner till Sveriges ledande scen för opera, balett & dans?


VÅR DEFINITION

Vi ser på sponsring och partnerskap som nära samarbeten med tydligt överenskomna mål. Vi vet vad vi vill uppnå. Vår partner vet vad de vill uppnå. Sponsring är för oss inte att ta emot pengar. För oss handlar det samtidigt om en motprestation. Det är att tillsammans arbeta för att utvecklas för era och våra kunders bästa. Av det skälet undviker vi begreppet sponsring och pratar hellre om samarbeten.

GRUNDFILOSOFI

Samarbeten eller partnerskap liksom all form av kommunikation, måste alltid förstås , gillas av och uppfattas som förhöjande för vår publik och våra kunder. Gör den inte det så är den inte rätt. Är vi tveksamma kommer att fråga våra kunder vad de tycker. För utan vår publik skulle Operan inte finnas och uppfattas som en av världens ledande scener.

Om publiken störs av våra partners eller inte tycker att deras aktiviteter och kampanjer tillför något kommer vi att tänka om.

VISION PARTNERSKAP

Operan strävar efter samarbeten med företag och partners som delar våra kärnvärden tidlös, konstnärlig kvalitet, orädd och välkomnande och som kan känna igen sig i vårt löfte ”Operan befriar, berör och består”samt i vår vision ”Kungliga Operan i Stockholm ska vara Sveriges ledande scen för opera, dans och balett som berör alla med starka känslor och konstnärligt mod.”

Vi söker aktiva partners som tydligt ser fördelarna med att finnas på vår scen, med våra kunder/publik och i våra många och olika projekt.

Vi söker partners som är resultatdrivna och målsätter samarbetet och ställer lika höga krav på uppföljning som vi. 

Vem är vår partner – hur ser vi på kundnytta?

Operan är ett hus och en kulturinstitution med hundratals år av historik. I en omvärld som snabbt förändras måste även Operan förändras för att fortsätta locka publik, men utan att göra avkall på den höga konstnärliga kvaliteten.

Den modell vi använder för att bedöma, överväga och aktivt söka upp partners utgår från tre behov: 

Föryngrande – Operan skall vara till för alla men kan inte nå alla och beröra alla med sin kommunikation. En partner som når en målgrupp, en viss typ av publik, som vi själva vill nå och beröra är bra för oss. För att vi skall matcha detta behov behöver vi förnya oss och vara lyhörda. 

Förhöjande – Även om vi vilar på traditioner så får vi aldrig sluta utvecklas. Vår huvuduppgift är att leverera en konstnärlig upplevelse i världsklass. För att ständigt utveckla vår scen, våra projekt och vår digitala närvaro letar vi efter samarbeten med partners och företag som är experter på delar av upplevelsen som vi själva varken kan eller skall fokusera på. Det kan handla om dekorationer, teknik eller mat & dryck.

Finansierande – Operan har ett behov att satsa på projekt som utvecklar både verksamheten och sina föreställningar. För att utvecklas krävs resurser i form av både personal och pengar. I sin enklaste form har vi ett varumärke, en målgrupp och en synlighet som gör oss attraktiva för vissa företag. Vi kommer därför ha partners som riktar sig till vår målgrupp och vår kärnverksamhet och där biljetter, exponering, rätten att nyttja våra varumärken och profiler är värda att investera i.

När säger vi nej – våra beslutskriterier

För att betraktas som en partner gäller att allt företaget investerar i Operan skall kunna ge minst lika mycket tillbaka från oss redan innan vi inleder samarbetet. Får vi en krona av företaget skall vi leverera minst en tillbaka i synlighet, biljetter, imagevärde, möteslokaler, inspirationsföresläsningar eller dylikt. 

POLICY

Operan tackar nej till samarbete om:

- Vi känner att partnern på något eller flera sätt inte delar våra värderingar, vision eller löfte. Vi vill upplevas tidlösa, välkomnade, orädda och drivna av att leverera på topp. Vi vill beröra, befria och bestå. Det innebär också motsatsen: att vi aktivt letar efter partners som drivs av något eller flera av dessa värden.

- Operan skall vara till för alla. Operan skall vara välkomnande. Varumärken/partners som på något sätt kan uppfattas agera diskriminerande kommer vi tacka nej till. I detta ingår etniskt ursprung, kön, kroppsideal, sociografi m.m.

- Operan är en del av samhället och vi vill enligt vår CSR-policy uppfattas som en institution som aktivt arbetar för ett bättre samhälle. Det innebär att vi aldrig kommer ingå partnerskap med varumärken som företräder områden som kan uppfattas skadliga på något sätt. Här ingår:

Alkoholvarumärken kategori starksprit
- Tobak i alla former
- Företag verksamma inom krigsindustri/pornografi/vadslagning & andra spelformer som inte är tillåtna enligt svensk lag 
- Företag som inte följer kraven på mänskliga rättigheter i produktion. 
- Företag som kan uppfattas jobba miljöskadligt

Företag som önskar bidra till vår verksamhet men inte kan eller vill ha en motprestation betraktas som bidragsgivare och inte kommersiella partners. Deras insats är då inte avdragsgill utan lyder under formen ”gåva”.

Vem ansvarar för frågor om partnerskap? 
Vem tar besluten?

Beslut om att ingå ett samarbete tas av Operans ledning.


Är ditt företag intresserad av att samarbeta med Kungliga Operan?

KONTAKTA OSS

projektledare Cecilia Canemyr
E-POST cecilia.canemyr@operan.se 
TELEFON 08-791 43 31