[TOPP]
»
Fundraising-auktionen är ett led i Operans hållbarhetsarbete och en vilja att hantverksmässigt tillverkade objekt ska komma till användning, hos privatpersoner eller varför inte offentliga miljöer som en skola eller ett sjukhus. På så sätt låter vi svenskt kulturarv komma fler tillgodo. Dessutom finns det en viktig praktisk hållbarhetsaspekt med just barn- och ungdomsverksamheten, som alltså här får ett extra ekonomiskt tillskott.
«
Birgitta Svendén, VD och operachef