[TOPP]

KÖRPER

Människans kropp. Människans ytliga syn på hur kroppen, en fysik, ska se ut för att anses som vacker och ideal. Vad är ett perfekt utseende? Vad krävs för att nå perfektion och vad är människor beredda på att gå igenom för att nå denna ”perfektion”? Vad är kroppen och hur är den konstruerad?

Dessa frågor och ställningstaganden möts publiken av på ett väldigt nytänkande, konstnärligt och till och med skrämmande sätt i verket KÖRPER.  ”Körper” betyder kropp på tyska och det är just människans kropp som är temat i det här verket. Körper handlar om att verkligen respektera sin kropp och att tillåta den att vara sig själv utan att försöka vara vacker.

KÖRPER inleds med en mörk och dramatisk tystnad. Det är dansarnas aggressiva och hårda rörelser som skapar musiken, vilket för mig som dansare skulle vara en utmaning men som publik tycker jag att det är ett bra sätt att bli bemött på. I början kan man tro att verket kommer att handla om något ondskefullt och möjligtvis demoniskt, eftersom de ljud som spelas upp har skarpa läten och det låter som om någon andas en i nacken. Man får en obehaglig känsla av att någon iakttar en och på scenen träder dansarna med långsamma men ändå väldigt kraftfulla rörelser fram ur en port. Jag får intrycket att de är vilsna och bortglömda själar som tar sig igenom porten till den mänskliga världen.

Sedan, längre fram, händer det något: dansarna börjar tala. De börjar tala om plastikkirurgi och skönhetsoperationer. Efter detta inser jag att verket har en väldigt stark betydelse.

Därefter förstår jag att KÖRPER är mer av ett konstnärligt uttryck med en säker inriktning på människans kropp än vad det är dans. Jag tycker att koreografen, Sasha Waltz förmedlar denna inriktning på ett nytänkande, kraftfullt, aggressivt men på ett ärligt sätt.

Klädseln pendlar mellan enkla kostymer, jordnära tyger i stark röd färg och neutrala nakna kroppar. Att Sasha Waltz använder sig utav nakna kroppar tycker jag är viktigt för verkets grundtema och passar bra till den moderna och djärva stilen som verket har. Klädseln har en bra balans, vilket gör det lättare för publiken att fokusera på verkets rörelser, ljud och språk, då många frågor kommer upp under verkets gång. Däremot sökte jag svar på vad de mer spektakulära kläderna hade för betydelse. Det var utmanande att försöka förstå sig på vad de olika scenerna har för betydelse och vad Waltz vill förmedla. Själva strukturen för koreografin var väldigt spännande att kolla på. Den bestod av smarta genomtänkta rörelser, riktningar och diagonaler. Även scenografin och rekvisitan var väldigt intressanta. Scenografin bestod av en hög vägg som delade scenen i en skarp diagonal. Endast väggen i sig var kraftfull men det var hur koreografen och dansarna använde sig av scenografin och rekvisitan som var det intressanta.

Dansarnas kroppar får under många tillfällen stå ut med hårda tag som många skulle beskriva som ovarsamt. Men har man ett öppet sinne så förstår man att det har en stor betydelse för verket, nämligen människans ovarsamhet mot kroppen. Jag tycker även att det är viktigt att publiken har ett öppet sinne för att kunna förstå KÖRPER. Man måste låta sig falla in i verket, låta sina tankar flöda och kunna vara öppen för saker som man inte är van att se. KÖRPER lämnar nämligen ett väldigt starkt intryck på publiken, antingen så förstår man vad KÖRPER har för betydelse och handling, eller så gör man inte det. Antingen så tycker man om det man ser och hör, eller så gör man inte det. En sak är dock säker, jag lämnande salongen berörd och ville få veta mer! 

Sunny R.P. Valentine, 18 år, Kulturama Gymnasium, inriktning dans