[TOPP]

2016-12-06

Dansaren som vill öppna upp och förena olika kulturer

Dansaren Ninos Josef medverkade i #jag på premiären. Han växte upp i en syriansk familj i Norrköping där han även upptäckte dansen. Här samtalar han med dramaturgen Sigrid Herrault, uppvuxen i Estland, om sitt förhållande till den unga publiken, sitt yrke och sin kultur.

Hur är ditt förhållande till den unga publiken?

Jag dansar för första gången för ung publik. Det väcker starka krafter hos mig – jag vill verkligen inspirera unga människor, medla saker till dom. Rotundan är en intim spelplats och publiken är tätt inpå oss som uppträder. Unga är brutalt ärliga, man kan inte ”fejka” inför dom eller komma med pretentiösa tolkningar. Det ställer höga krav på scenisk närvaro som artist.

Det är inte ovanligt att vi som har en annan kulturell bakgrund, ställer väldigt höga krav på oss själva för att berättiga våra livsval inför oss själva, vår familj och kulturen som vi fick hemifrån. Vad är din erfarenhet?

Mitt yrkesval är inte naturligt accepterat inom min kultur. Det finns en nedvärderande syn på dansare. Endast om jag blir riktigt framgångsrik inom yrket, kan jag stödja min familjs heder. Det gör att jag driver mig själv mycket hårt och har svårt att visa ömhet mot mig själv. Jag kan ha tendenser till perfektion som ideal och det är inte lätt för mig att acceptera ett misslyckande.

På sikt tror jag att dansyrket kommer att bli mer accepterat, då branschen har fått upp ögonen för dansare med vår bakgrund. Det är ett hett ämne att gestalta på scen vad som händer i mellanöstern just nu.

Jag har en stark lojalitet med de ungdomar som finns i förorten. Själv hade jag ingen som inspirerade mig i utkanten av Norrköping. När jag tog steget till att börja på en estetisk linje på gymnasiet och valde dansen, kom även insikten om att ifall jag ska bli annorlunda och våga gå emot konventionen, måste jag bli framgångsrik.

Idag ser jag det som min skyldighet att unga som bor bakom kulturellt stängda dörrar i hemmet, ska få möta dansare som talar deras språk. Jag vill visa dom att här, i det öppna samhället, kan vi människor själva välja vår egen identitet.