[TOPP]

2015-12-14

Delaktighet och pedagogik

I november firade Smedshagsskolan barnkonventionens födelsedag i samarbete med Unga på Operan. Det blev vernissage, föreställningar och guidade turer i hela skolan. Vi följer upp det ettåriga samarbetet med skolan, möjliggjort av en donation från Wallenius Lines. Sångerskan Sara Danielsson och musikern Mikael Sundin besvarar dramaturgens nyfikna frågor om den pedagogiska verksamheten.

På vilket sätt skiljer sig det här delaktighetsprojektet från det tidigare pedagogiska arbetet i skolorna?

 Sara: Arbeten i workshopform skulle på sikt leda till en föreställning som filmades av media och besöktes av offentliga personer. Den premissen satte en hård prägel på allt. Vi brukar för det mesta fokusera på de konstnärliga processerna, nu blev uppträdandet i centrum.

Vilka aspekter arbetar ni med i de pedagogiska processerna?

Mikael: En aspekt är att stärka individen med individuella övningar. Den andra aspekten är gruppdynamiken. Jag utgår mycket från ”gå upp på golvet och gör”. Läroprocessen är ofta fysisk, man kopplar stegen till takten, använder muskelminnet.

Genom att arbeta med musik kan man komma i kontakt med något nytt i sig själv. Bli bra på något man inte blir uppmärsammad för under den teoretiska undervisningen till vardags. En elev visade sig t ex vara bra på slagverk fast han aldrig hade spelat något. En annan upptäckte ledaren i sig själv i grupprocessen.

En viktig del är kamratstödet som kan göra skillnad i en grupp. Får man stöd av gruppen, vågar man mer. Det kollektiva inlärandet är en samarbetsövning.

Sara: Vi kommer till skolan utan att vi vet på förhand vilken position eleverna har i gruppen. Det blir en möjlighet för eleverna att upptäcka nya platser i gruppen och utforska nya sidor hos sig själv.

Det är väldigt privat att utforska sin röst. Det kräver mycket boost av självkänslan för att man ska ”våga låta”. Om man ska sjunga är det viktigt att slappna av i kroppen. Man kan säga att man får ”lura kroppen att låta” bortom självcensuren.

Vad tillförde kravet på att uppträda framför offentlig publik?

Sara: Det skarpa läget, d v s att TV-kameran och fotograferna var där, gjorde att en del kom till skott med sitt uppträdande och höjde sig på sin personliga nivå. Eventuellt lärde de sig också, att det är en skillnad mellan att säga något viktigt från scenen än att bara visa upp sig. Det handlade mycket om att våga och förändras av erfarenheten att ha framfört något offentligt, trots att det kanske var motigt och stressande. Att våga stiga över tröskeln och se vart det bär. Det handlade inte om vem som var bäst utan om personligt mod.

Intervjuade av Sigrid Herrault