0
0
...
0
Back Home Media [Video] Trailer Kylián/Ek/Naharin
Media

Trailer Kylián/Ek/Naharin

  • Video - 1 MIN
  • Published - 24 February 2020

Tre av dansvärldens största koreograf - på en och samma kväll, med Kungliga Baletten. Tre olika verk som alla vittnar om tre formspråk som haft stor betydelse för dagens dansscen. Jiri Kyliáns "Wings of Wax"; Mats Eks "överbord" ("woman with water") samt Ohad Naharins "Minus 16". Med Kungliga Baletten.

LÄS MER OM FÖRESTÄLLNINGEN »