icon bag image
0
0
Tillbaka Hem Media [Video] Unga på Operan och Smedshagsskolan
Media

Unga på Operan och Smedshagsskolan

  • Video - 2 MIN
  • Publicerad - 28 november 2019

Att växa genom skapande. Kungliga Operan och Smedshagsskolan har under tre års tid samarbetat och utforskat kulturens påverkan i skolmiljön. Alla barn på Smedshagsskolan, från förskoleklass till årskurs 9, har fått ta del av minst en konstnärlig aktivitet varje termin.

Att ta del av konstnärligt liv är en av barnets rättigheter. Projektet, som nu avslutats med en redovisning, harmonierar med FN:s konvention om barnens rättigheter som blir en del av svensk lag från januari 2020.

Projektet har möjliggjorts tack vare Wallenius Lines.