0
0

Tillbaka Hem Stöd Operan Frågor & svar

FRÅGOR & SVAR

Varför samlar Operan in privata donationer?

Vi samlar in pengar för att Kungliga Operan enligt regeringens beslut ska vara den ledande institutionen inom opera och balett, och som nationalscen stå på högsta nivå när det gäller utveckling, förnyelse, konstnärlig kvalitet samt hantverksskicklighet i ateljéer och verkstäder. Att bibehålla den höga nivån kräver mer än statliga bidrag, och vi är därför beroende av privata donationer.

Har du ytterligare frågor kring donationer är du välkommen att kontakta [email protected]

Vad används donationspengarna till?

Pengarna används till att stödja något av Kungliga Operans tre konstnärliga ben: opera, dans/balett och verksamheten Unga på Operan. Vår ambition är att vårda, bevara och utveckla kulturarvet inom opera, balett och även traditionella konstnärliga uttryck och teknisk hantverksskicklighet. 

Kan jag testamentera en gåva till Kungliga Operan?

Vi tar tacksamt emot testamenterade donationer. När du ger en gåva till Kungliga Operan bidrar du till att bevara vårt kulturarv. Du kan vara säker på att din gåva blir väl omhändertagen och används enligt testamentets angivelse. Om inget ändamål angivits används gåvan där den allra mest behövs.

Tänk på att ett testamente ska vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat, samt bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Vittnena får inte vara släkt med dig, och behöver varken vara omnämnda som mottagare i testamentet eller känna till innehållet – men de behöver förstå att det är ett testamente de bevittnar. Vi rekommenderar dig att vända dig till en jurist när du upprättar ditt testamente.

Testamenten till Kungliga Operan ställs till:
Kungliga Operan AB
Box 160 94
103 22 Stockholm

Kan jag som privatperson bidra med en gåva till Kungliga Operan?

Tillsammans Kungliga Operan har stor betydelse för många och vi får ofta frågor om hur man kan stödja oss. Vi tar gärna emot bidrag och du bestämmer själv storleken på din gåva. Läs mer om aktuella insamlingar här

Kan vi som företag bli samarbetspartners med Kungliga Operan?

Vi söker alltid partners för långsiktiga samarbeten. Tillsammans förnyar och förädlar vi upplevelsen av opera och balett genom affärsmässiga relationer mellan kultur och näringsliv. Läs mer om partnerskap för företag här eller få mer information genom att kontakta [email protected]

Får jag skattereduktion för min gåva till Kungliga Operan?

Gåvor som skänks från och med 1 januari 2016 ger ingen skattereduktion.

Kan jag göra skatteavdrag för min företagsgåva?

För att ett ekonomiskt bidrag ska vara avdragsgillt krävs att ditt företag får en motprestation som är till nytta för kärnverksamheten. En tumregel brukar vara att utgiften ska stå i paritet till motprestationen, men vi rekommenderar att du konsulterar dina revisorer för att veta vad som gäller för just ditt företag.

Vad gäller vid sponsring?

Läs om reglerna kring sponsring på Skatteverkets webbplats om kultursponsring.

Är det moms på gåvor och sponsring?

Du kan läsa mer om reglerna kring moms på gåvor och sponsring på Skatteverkets webbplats.

Följer ni några etiska riktlinjer?

Ja, läs gärna mer om våra etiska riktlinjer i vår hållbarhetspolicy.

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy