icon bag image
0
0
DRACULA 171018 CT0147 (1)

Tillbaka Hem Stöd Operan Olika sätt att stödja oss Donationsfonden Donationsfondens medlemsnivåer

PLATINAMEDLEM

För dig som har donerat 150 000 kr eller mer till Kungliga Operans utveckling och kulturarv

DET HÄR FÅR DU
- Du blir en viktig ambassadör och stödjare av Kungliga Operan
- Inbjudan till premiärmingel med artister och gäster
- Inbjudan till årlig donationsmiddag samt donationslunch
- Inbjudan till events – galor, turnéer eller besök bakom scenen
- 2 biljetter/premiär på stora scenen per medlemsår
- 2 biljetter/premiär i Rotundan per medlemsår
- 10 biljetter till övriga föreställningar på stora scenen
- Möjlighet att köpa biljetter före ordinarie biljettsläpp
- VIP-kort: garderob, föreställningsprogram, access till VIP-rum
- Besök med familj eller vänner på Operan skräddarsys efter önskemål
- Möjlighet att använda Kungliga Operans lokaler efter överenskommelse
- Personlig service och kontaktperson (biljetter och pausservering)
- Namn på plakett i stora entrén, i säsongsprogram och på operan.se (frivilligt)

GULDMEDLEM

För dig som har donerat 100 000 kr eller mer till Kungliga Operans utveckling och kulturarv

DET HÄR FÅR DU
- Du blir en viktig ambassadör och stödjare av Kungliga Operan
- Inbjudan till premiärmingel med artister och gäster
- Inbjudan till årlig donationsmiddag samt donationslunch
- Inbjudan till events – galor, turnéer eller besök bakom scenen
- 2 biljetter/4 premiär på stora scenen per medlemsår
- 2 biljetter/1 premiär i Rotundan per medlemsår
- 6 biljetter till övriga föreställningar på stora scenen
- Möjlighet att köpa biljetter före ordinarie biljettsläpp
- VIP-kort: garderob, föreställningsprogram, access till VIP-rum
- Personlig service och kontaktperson (biljetter och pausservering)
- Namn på plakett i stora entrén, i säsongsprogram och på operan.se (frivilligt)

SILVERMEDLEM

För dig som har donerat 50 000 kr eller mer till Kungliga Operans utveckling och kulturarv

DET HÄR FÅR DU
- Du blir en viktig ambassadör och stödjare av Kungliga Operan
- Inbjudan till premiärmingel med artister och gäster
- Inbjudan till årlig donationsmiddag samt donationslunch
- Inbjudan till events – galor, turnéer eller besök bakom scenen
- 2 biljetter/2 premiär på stora scenen per medlemsår
- 4 biljetter till övriga föreställningar på stora scenen
- Möjlighet att köpa biljetter före ordinarie biljettsläpp
- VIP-kort: garderob, föreställningsprogram, access till VIP-rum
- Kontaktperson (biljetter och pausservering)
- Namn i säsongsprogram och på operan.se (frivilligt)

För mer information om Kungliga Operans Donationsfond vänligen kontakta [email protected]