0
0

SKAPANDE SKOLA

Unga på Operan gör både små och stora Skapande skola-projekt. Det kan vara från en kortare workshop i klassen, till att involvera en hel skola över ett läsår.

Vad är Skapande skola?

Statens kulturråd fördelar bidraget Skapande skola, vilket syftar till att barn och unga ska få ta del av professionell kulturverksamhet i skolan. Bidraget fördelas årligen och omfattar grundskolans årskurs F-9.

Bidraget ska medverka till att
• kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs F-9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan
• öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Skapande skola söks av skolans huvudman, sista ansökningsdag för kommande läsår är i början av kalenderåret.

Läs mer på www.kulturradet.se

LADDA NER VÅR SKAPANDE SKOLA FOLDER HÄR »