[TOPP]

Konstnärliga chefer


Bilderna får endast användas i samband med Kungliga Operans föreställningsverksamhet. Otillåten exemplarframställning beivras.

These pictures can be used only in connection with performances by Royal Swedish Opera. Any reproduction of this picture will be subject to prosecution.


_

BIRGITTA SVENDÉN

FOTOGRAF Carl Thorborg
MOTIV Birgitta Svendén - VD/Operachef
BILDNAMN BirigttaSvenden_131017_CT0378

LADDA NER BILD HÄR »

_

BIRGITTA SVENDÉN

FOTOGRAF Carl Thorborg
MOTIV Birgitta Svendén - VD/Operachef
BILDNAMN BiSv_131004_CT0050c

LADDA NER BILD HÄR »

_

BIRGITTA SVENDÉN

FOTOGRAF Alexander Kenney
MOTIV Birgitta Svendén - VD/Operachef
BILDNAMN BiSv_AK1531

LADDA NER BILD HÄR »

_

NICOLAS LE RICHE

FOTOGRAF Jean-Pierre Raibaud
MOTIV Nicolas Le Riche - Balettchef
BILDNAMN Nicolas_Le_Riche.jpg

LADDA NER BILD HÄR »

_

ANNA KARINSDOTTER

FOTOGRAF Carl Thorborg
MOTIV Anna Karinsdotter - Chef Unga på Operan
BILDNAMN AnnaKarinsdotter_131017_CT0446

LADDA NER BILD HÄR »