[TOPP]

ÅRSREDOVISNINGAR & ÖVRIGA HANDLINGAR

2017

Årsredovisning 2017
Öppna årsredovisning som PDF-fil (4 Mb)

Resultatredovisning 2017
Öppna som pdf-fil (414 kb)

Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30 
Öppna som en PDF-fil

Regleringsbrev 2017
Öppna som PDF-fil (2,5 Mb)

2016

Årsredovisning 2016
Inklusive Bolagsstyrningsrapport och Hållbarhetsredovisning.
Öppna som PDF-fil (4 Mb)

Resultatredovisning 2016
Öppna som pdf-fil (316 kb)

Öppen redovisning i enlighet med lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m m
Öppna som PDF-fil (88 kb)

Delårsrapport 160101-160630
Öppna som pdf-fil (4 Mb)

Regleringsbrev 2016
Öppna som pdf-fil (952 kb)

2015

Årsredovisning 2015
Inklusive Bolagsstyrningsrapport och Hållbarhetsredovisning.
Öppna som pdf-fil (3 Mb)

Resultatredovisning 2015
Öppna som pdf-fil (316 kb)

Regleringsbrev 2015
Öppna som pdf-fil (3 Mb)

2014

Årsredovisning 2014
Inklusive Bolagsstyrningsrapport och Hållbarhetsredovisning.
Öppna som pdf-fil (3 Mb)

Resultatredovisning 2014
Öppna som pdf-fil (316 kb)

Regleringsbrev 2014
Öppna som pdf-fil (3 Mb)»

2013

Årsredovisning 2013
Inklusive hållbarhetsredovisning.
Öppna som pdf-fil (3 Mb)

2012–2006

Årsredovisning 2012
Öppna som pdf-fil (4 Mb)»

Årserdovisning 2011
Inklusive Bolagsstyrningsrapport och Hållbarhetsredovisning.
Öppna som pdf-fil (4 Mb)»

Årsredovisning 2010
Öppna som pdf-fil (2 Mb)»

Hållbarhetsredovisning 2009
Öppna som pdf-fil (2 Mb) »

Årsredovisning 2009
Öppna som pdf-fil (1 Mb)»

Bolagsstyrningsrapport 2009
Öppna som pdf-fil (3 Mb)»

Årsredovisning 2008
Öppna som pdf-fil (2 Mb)»

Årsredovisning 2007
Öppna som pdf-fil (1 Mb)»

Årsredovisning 2006
Öppna som pdf-fil (5 Mb)»